Login Form

กต.ตร.

 

คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.โพธิ์ชัย

 

 

พ.ต.อ.ประวิทย์  โทหา
ผกก.สภ.โพธิ์ชัย
กรรมการ

 


ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง อ.โพธิ์ชัย
กรรมการ

 

พ.ต.ท.กุศล  แม่นเมือง
สว.สส.สภ.โพธิ์ชัย
กรรมการ

 


พ.ต.ท.เจริญ  บุญเอนก
รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ชัย
กรรมการ

นายรัศมี สังวิเศษ
นายกเทศมนตรีชัยวารี
กรรมการ

นายไพบูลย์ นาทองคำ
นายกเทศมนตรี
กรรมการ

 

นายบุญเนาว์  อรัญถิตย์
กำนันตำบลบัวคำ
กรรมการ

 
ดาบตำรวจฉัตรชนก  เผ่าศิริ
ตร.ชั้นประทวน สภ.โพธิ์ชัย
กรรมการ

น.ส.พิศมัย อนุพันธ์
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อ.โพธิ์ชัย
กรรมการ

นายสุรพล พลเยี่ยม
ข้าราชการ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
กรรมการ

นายรังษี เวียงธรรม
พนักงานราชการ สังกัดโรงเรียนหนองแวงใหญ่ฯ

กรรมการ

จ.ส.ต.กู้เกีตรติประจิต อรุณดี
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ

นายวรวิทย์ สุภารี
ประชาชนทีมาจากการคัดเลือก
กรรมการ

นายธนพล  กุลกิตติสำราญ
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ

นายปัญญา  ผาสุขธรรม
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ

 นายรังสรรค์  แดนขนบ

ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ

 

 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.