Login Form

ตรวจสอบร้านคาราโอเกะในพื้นที่

ตรวจสอบร้านคาราโอเกะในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.โพธิ์ชัย

 

เมื่อวันที่  24 สิงหาคม  2562 เวลา  22.00 น. พ.ต.อ.นพ  นรชาญ ผกก.สภ.โพธิ์ชัย  ได้สั่งการให้ ร้อยเวร 20 พร้อมชุดสืบสวน สายตรวจรถยนต์ ออกตรวจสถานประกอบการที่สุ่มเสี่ยง อาจจะมีการกระทำความผิดต่าง  ดังนี้

 1. ร้าน 99 คาราโอเกะ
 2. ร้านบัวคำคาราโอเกะ
 3. ร้านกบเอ้บคาราโอเกะ

ได้ประชาสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

 1. ความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี
 2.         1 การค้ามนุษย์ , การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในสถานบริการ
 3.         2 เป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลหรือผู้จัดการซ่องโสเภณีสถานที่หรือโรงแรมที่กักขังเด็ก หรือหญิงไว้เพื่อการค้าประเวณีเป็นธุระจัดหา
 4. 3 ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้ายข่มขืนใจ อายุกว่า 16 ปี ดำรงชีพจากรายได้ของหญิงทางการค้าประเวณี
 5. ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ
 6. 1 เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
 7. 2 เปิดสถานบริการนอกเวลากำหนด
 8. 3 ยินยอมให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ
 9. 4 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ

ผลการปฏิบัติ -   ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด

 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.