Login Form

ตรวจสถานบริการร่วมกับฝ่ายปกครอง

 

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย ดำเนินการตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 เกี่ยวกับการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดบริการในพื้นที่รับผิดชอบ
1. เพื่อป้องกันเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
2. ยาเสพติด การพกพาอาวุธ
3.การมั่วสุมของเยาวชนปล่อยปะละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี่เข้าใช้บริการ
4. การจำหน่ายแอลกอออล์
5.การเปิดทำการเกินที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ
ผลการปฏิบัติให้ห้วงที่ผ่านมาไม่พบการกระทำผิดในพื้นที่แต่อย่างใด

 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.