Login Form

ออกตรวจพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน ต.อัคคะคำ

เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับผู้นำชุมชน ผรส.ต.อัคคะคำ ร่วมออกตรวจสถานที่เสี่ยงและสถานที่ราชการในเขตพื้นที่ ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

 

 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.