Login Form

พัฒนา สภ.

วันที่ 10 ต.ค.59 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์ชัย ร่วมพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณทีั่ตั้ง สภ.

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.