Login Form

ร้านสะดวกซื้อ

ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.โพธิ์ชัย มีจำนวน 2 แห่ง

1. ร้านสะดวกซ์้อเซเว่นอีเลฟเว่น  ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกตลาดสดเทศบาลชัยวารี อ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด
2.ร้านโลตัสเเอ๊กเพลส ตั้งอยู่บริเวณข้างธนาคารออมสิน อ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.