Login Form

ร่วมกิจกรรมประเมินหมู่บ้านโพธิ์ศรี

สายตรวจตำบลโพธิ์ศรี-คำพอุง ออกปฏิับัติภารกิจในการร่วมประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับอำเภอ ม.6 บ้านโพธิ์ศรี ต.โพธิ์ชัย  อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.