Login Form

ชมส.

 

ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธุ์

 


ด.ต.สามารถ  ด้วงคำจันทร์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิ์ชัย

 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.