Login Form

งานป้องกันปราบปราม

 

 

 

 

 

 

ร.ต.อ.นิสิต มลาไสย์
รอง สวป.สภ.โพธิ์ชัย


 

ร.ต.อ.ธีรภากร   นาไชย
รอง สวป.สภ.โพธิ์ชัย

 

ร.ต.อ.เทพพิทักษ์  หงษ์แก้ว 
รอง สวป.สภ.โพธิ์ชัย

ร.ต.ท.นิมิตร  พุ่มใย
รอง สว.(ป.)สภ.โพธิ์ชัย
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถาบันการเงิน

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.