Login Form

งานจราจร

 

 ร.ต.อ.คณาวุฒิ  ประคองใจ
รอง สว.ฯ 

 

ร.ต.อ.เทพพิทักษ์  หงส์แก้ว
รอง สวป.ฯ 


 

ร.ต.ท.แสวง ทิพย์ประมวล
รอง สว.จร.สภ.โพธิ์ชัย

 

 


ด.ต.บุญทัน มลาวรรณ์
ผบ.หมู่(จร.)สภ.โพธิ์ชัย

 

 

ด.ต.โชคชัย ประทุมชาติ
ผบ.หมู่(จร.)สภ.โพธิ์ชัย

 

ด.ต.สมัย ประชารุง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิ์ชัย

 

ส.ต.ท.ศตวรรษ  ดวงปากดี
ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิ์ชัย

 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.