Login Form

งานอำนวยการ


ร.ต.ท.ธงชัย  ศรียาฤทธิ์
รอง สว.(ป.)สภโพธิ์ชัย จ่ากองร้อย


ด.ต.สังคม สาระวัน
ผบ.หมู่ฯ เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 


ด.ต.สมร พิมพ์นนท์
ผบ.หมู่(ป) เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 

ด.ต.ศักดิ์ดา ภูมิภาค
ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิ์ชัย

 

ด.ต.จาตุรงค์ ผาด่านแก้ว
ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิ์ชัย 
ปฏิบัติหน้าที่ ธุรการงานป้องกันปราบปราม

ด.ต.หญ่ิง จารุวรรณ บุญเกิด
ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิืชัย

 

ด.ต.บุญเกิด  บุรพวง
ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิ์ชัย

 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.