Login Form

งานอำนวยการ

ร.ต.ต.สมร พิมพ์นนท์
รอง สว.(ป) เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ด.ต.ศักดิ์ดา ภูมิภาค
ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิ์ชัย 
ทำหน้าที่ จ่ากองร้อย

 

 

ด.ต.จาตุรงค์ ผาด่านแก้ว
ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิ์ชัย 
ปฏิบัติหน้าที่ ธุรการงานป้องกันปราบปราม

ร.ต.ต.หญ่ิง จารุวรรณ   บุญเกิด
รอง สว.(ป.)สภ.โพธิืชัย

 

ด.ต.ปุณพัฒน์ (บุญเกิด)  บุรพวง
ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิ์ชัย

ส.ต.ท.ประพูนศักดิ์  ซองเงิน
ผบ.หมู่(ป.) สภ.โพธิ์ชัย

 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.