Login Form

งานสอบสวน

 

พ.ต.ท.สมพร เวียงธรรม 
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.โพธิ์ชัย

พ.ต.ท.ประสิทธิ์  พรมมา
สว.(สอบสวน)สภ.โพธิ์ชัย





ร.ต.อ.สมพงษ์  บุตรแสนโคตร
รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ชัย

 

 

 

ร.ต.อ.ธนูฤทธิ์ กมุดรัตน์
รอง สว.(สอบสวน)สภ.โพธิ์ชัย

ร.ต.อ.ศิวะพันธ์  ไทยโกสม
รอง สว.(สอบสวน)สภ.โพธิ์ชัย

 

ร.ต.อ.ขวัญชัย  พืชสิงห์
รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ชัย
admin page phochaipolice
ครูแดร์

 

 

ร.ต.ต.มาณรงค์ พงษ์ศาสตร์
รอง สว.(ป.) ปบ.หน้าทีงานคดี

 

ร.ต.ต.ปรีชา ชมพูพฤกษ์
รอง สว.(ป.)สภ.โพธิ์ชัย

 

 

 

ร.ต.ต.สาคร ศรีดวงโชติ
รอง สว.(ป.)สภ.โพธิ์ชัย ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่่คดี

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่เดินรายงานประจำ สภ.ประกอบด้วย

 

.

ร.ต.ต.สุพจน์  ผดุงรัตน์

รอง สว.(ป.)สภ.โพธิ์ชัย

 

เสมียนประจำวัน

 ร.ต.ต.ณภัทร ไสยประกาศ

รอง สว.(ป.)สภ.โพธิ์ชัย

 เสมียนประจำวัน

ด.ต.ธวัชชัย  น้อยอามาตย์

ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิ์ชัย

เสมียนประจำวัน

ร.ต.ต.วัตถา  คุณชัย
รอง สว.(ป.)สภ.สภ.โพธิ์ชัย

 

ด.ต.เสรี  กลั่นบิดา
ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิ์ชัย
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยร้อยเวรสอบสวน

ด.ต.เป็นเอก ศรีสุลัย
ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิ์ชัย
ผู้ช่วยร้อยเวรสอบสวน

ด.ต.รัฐวุฒิ  แก้วกาหลง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพธิ์ชัย
ผู้ช่วยร้อยเวรสอบสวน

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.