Login Form

จำนวนเข้าเยี่ยมชมเว็บ

84217
วันนี้วันนี้17
เมื่อวานเมื่อวาน53
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้186
เดือนนี้เดือนนี้70
ทั้งหมดทั้งหมด84217
แอพช่วยชีวิตที่ประชาชนควรใช้
วิสัยทัศน์ "เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน" พันธกิจ 1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมตามหลักธรรมมาภิบาล 3.รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัยพ์สินของประชาชนและชุมชน และรักษาความเชื่อมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
×

Warning

JFolder::create: Could not create directoryPath: /home/phochai/public_html/images/2561/03/03/th/

Copy failed

JFolder::create: Could not create directoryPath: /home/phochai/public_html/images/2561/03/03/th/

Copy failed

JFolder::create: Could not create directoryPath: /home/phochai/public_html/images/2561/03/03/th/

Copy failed

มีแล้วแบ่งปัน 11 มิถุนายน 2564

 "มีแล้วแบ่งปัน”น้ำใจจากชาวโพธิ์ชัย มอบให้ชาวโพธิ์ชัยด้วยกัน วันนี้สะพานบุญไปที่บ้านโคกกุง ,หนองบัว,นาเลา,อวยศรี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน..จาก สภ.โพธิ์ชัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.