Login Form

ผู้บังคับบัญชา

หมายเลขโทรศัพท์ 081-871-4919

  

พ.ต.ท.ถาวร  ถาวรบุตร
รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์ชัย
โทร 081-471-0047

 

 

พ.ต.ท.เจริญ บุญเอนก
รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ชัย
โทร 097-967-6174

 

 

พ.ต.ท.สมพร  เวียงธรรม
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.โพธิ์ชัย

081-3911233

 

พ.ต.ท.กุศล แม่นเมือง
สว.สส.สภ.โพธิ์ชัย

086-136-7126

 

พ.ต.ท.ชาญณรงค์   ขันประกอบ
สวป.สภ.โพธิ์ชัย
087-237-2925

พ.ต.ต.ปุณมนัส  สังสุวรรณ
สว.อก.สภ.โพธิ์ชัย
085-047-5132

 

 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด-อื่นๆ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  45230

โทร. 043567080.